Przejście w starym dobrym stylu wyryp tatrzańskich, bez parcia na sportowy wynik.